Trujący spadek
Zużyty sprzęt elektryczny wyrzucony do śmietnika to kukułcze jajo podrzucone przyszłym pokoleniom. Materiały, z których zbudowane są urządzenia, będą się rozkładać nawet setki lat..
więcej»

Edukacja - Elektro - Ekologia
Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E powstała by wspierać wszelkie działania, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego.
więcej»

Z pewnością, wiecie Państwo, iż nowa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach , (Dz.U z 2009 r. Nr 77 poz.666), wprowadziła obowiązek finansowania przez Wprowadzających - "publicznych kampanii edukacyjnych".

Zgodnie z art. 37 powołanej wyżej ustawy:
Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do..

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Obowiązek ten, może być zgodnie z wyborem wprowadzającego sprzęt, wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem innych instytucji w tym np.organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.