Fundacja spo³ecznej edukacji ekologicznej 3E

Trujący spadek
Zużyty sprzęt elektryczny wyrzucony do śmietnika to kukułcze jajo podrzucone przyszłym pokoleniom. Materiały, z których zbudowane są urządzenia, będą się rozkładać nawet setki lat..
więcej»

Edukacja - Elektro - Ekologia
Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E powstała by wspierać wszelkie działania, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego.
więcej»

 

 • Zmiany w Zarządzie Fundacji:
  Po czterech latach działalności w Zarządzie Fundacji – z funkcji Wiceprezesa zrezygnowała Pani Marlena Raich-Karkoszka.
  Fundacja dziękuje Pani Marlenie za jej zaangażowanie i niezwykle ważny udział
  w realizacji celów Fundacji.
  Dziękujemy za bezinteresowne wsparcie naszych działań i wolontarystyczny udział
  w społecznych przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez Fundację 3E.

  Dla zapewnienia dalszego rozwoju Fundacji Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E powołany został nowy Zarząd, w składzie:
  Witold Chemperek – Prezes Zarządu
  Grażyna Michoń – Wiceprezes Zarządu

 • Szanowni Państwo,
  Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E deklaruje współpracę ze wszystkimi instytucjami, firmami oraz osobami fizycznymi, dla których upowszechnianie wiedzy
  i informacji o zagrożeniach związanych z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów - stanowi istotny cel edukacyjny.
  Zarząd Fundacji przywiązuje szczególną wagę do współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz nauczycielami w zakresie realizacji zarówno celów edukacyjnych
  w zakresie postępowania z odpadami ZSEiE jak i popularyzacji szerokiego zakresu wiedzy
  o szkodliwości odpadów ZSEiE dla środowiska i zdrowia ludzi.

 • Mamy Eko-Wójta 2013!
  12 kwietnia w nowym gmachu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie odbyła się gala konkursu na Wójta i Eko-Wójta Roku 2013. Organizatorzy zadbali o odpowiednią oprawę uroczystości. Na finale konkursu nie zabrakło gości z kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicieli sponsorów: Bronisze, Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz współpracowników merytorycznych Agencji Rynku Rynku Rolnego, ARiMR Polskiej Giełdy Spożywczej, Agencji Nieruchomości Rolnych.
  Laureaci zostali uhonorowani nagrodami od patronów i sponsorów. Wójtem roku 2013 został pan Wojciech Dereszowski z gminy Kurzętnik w woj. warmińsko-mazurskim.
  Społeczna Fundacja Edukacji Ekologicznej tytuł Eko-Wóta 2013 roku oraz statuetkę wykonaną z materiałów pozyskanych z recyklingu, przyznała pani Agnieszce Łebek
  z gminy Długołęka w woj.dolnośląskim.


  Więcej informacji na temat konkursu Eko Wójt Roku znajdą Państwo w zakładce "Nasze akcje".

 • Już za kilka dni poznamy zwycięzcę konkursu na Wójta i Eko-Wójta ubiegłego roku.
  12 kwietnia w nowym gmachu Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie odbędzie się uroczysta gala konkursu. To już po raz 13-ty organizator konkursu Program 1 Telewizji Polskiej, a w szczególności Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP przyzna tytuł Wójta Roku, a Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej po raz 4-ty tytuł Eko Wójta Roku.

 • „Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E”, serdecznie zaprasza wszystkie Szkoły Lubelszczyzny do udziału w konkursie ekologicznym:

  Nie wyrzucaj jak leci, zbieraj elektrośmieci

  Celem konkursu jest m.in. kształtowanie postaw proekologicznych, ochrony środowiska, w którym żyjemy oraz upowszechnienie wiedzy wśród uczniów o konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

  Udział w konkursie przyczyni się do zwiększenia aktywności uczniów oraz ich najbliższych w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

  Przeprowadzenie konkursu w schemacie proponowanym przez naszą Fundację może spełnić również wymagania w zakresie objętego programem gimnazjalnym obowiązku realizacji projektu edukacyjnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. (Z dniem 1 września 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz.1046).

  W konkursie biorą udział poszczególne zespoły i klasy na danym poziomie i w Szkole. Na poszczególnych etapach przewidziane są praktyczne nagrody - ufundowane przez Fundację Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E w Warszawie oraz Polską Korporację Recyklingu Sp. z o.o. w Lublinie.

 • Fundacja 3E na podstawie porozumienia z Polską Korporacją Recyklingu w Lublinie Sp. z o.o. rozpoczęła w roku szkolnym 2013/14 trzecią edycję konkursu dla szkół oraz placówek oświatowych w zakresie zbierania baterii i akumulatorów.

  Zgłoszenia do konkursu ekologicznego przyjmuje oraz informacji udziela:
  Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E pod numerem telefonu 603 607 157.

  W chwili obecnej do trzeciej edycji konkursu przystąpiło już ponad 320 szkół i dalsze szkoły jeszcze się zgłaszają.

 • Fundacja 3E nawiązała współpracę z Polską Korporacją Recyklingu w Lublinie, w zakresie organizacji konkursu ekologicznego związanego z popularyzacją wiedzy na temat szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi zużytych baterii i akumulatorów . Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych.

 • Fundacja 3E wystąpiła do Departamentu Edukacji Ekologicznej, Ministerstwa środowiska o interpretację ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie określenia prawnych możliwości przekazywania środków przez Wprowadzających oraz Organizacje odzysku - na rzecz fundacji - z przeznaczeniem na realizację jej podstawowego celu Społecznej Edukacji Ekologicznej.

 • Fundacja 3E rozpoczęła rozmowy z uczestnikami rynku odpadów ZSEiE oraz baterii i akumulatorów (organizacjami odzysku, wprowadzającymi, zbierającymi i zakładami przetwarzania ZSEiE, itp.) i na temat współuczestnictwa w szeroko zakrojonych publicznych kampaniach edukacyjnych.