Fundacja społecznej edukacji ekologicznej 3E

Trujący spadek
Zużyty sprzęt elektryczny wyrzucony do śmietnika to kukułcze jajo podrzucone przyszłym pokoleniom. Materiały, z których zbudowane są urządzenia, będą się rozkładać nawet setki lat..
więcej»

Edukacja - Elektro - Ekologia
Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E powstała by wspierać wszelkie działania, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego.
więcej»


 • KONKURS EKOWÓJT ROKU

  Fundacja Społecznej edukacji ekologicznej 3E, w porozumieniu z organizacjami Ogólnopolskiego Konkursu na Wójta Roku, czyli Redakcją Audycji Rolnych Programu
  1 TVP S.A., z okazji 10-tej edycji konkursu w 2010 roku postanowiła włączyć tematykę ochrony środowiska do regulaminu Konkursu. W ten sposób powstał konkurs, w którym
  z 10 ogólnopolskich finalistów na Wójta Roku wybieramy EkoWójta Roku.

  Oceniamy aktywność władz samorządowych w działaniach proekologicznych, a zwłaszcza na rzecz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii
  i akumulatorów.

 • Mamy Eko-Wójta 2013!
  12 kwietnia w nowym gmachu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie odbyła się gala konkursu na Wójta i Eko-Wójta Roku 2013. Organizatorzy zadbali o odpowiednią oprawę uroczystości. Na finale konkursu nie zabrakło gości z kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicieli sponsorów: Bronisze, Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz współpracowników merytorycznych Agencji Rynku Rynku Rolnego, ARiMR Polskiej Giełdy Spożywczej, Agencji Nieruchomości Rolnych.
  Laureaci zostali uhonorowani nagrodami od patronów i sponsorów. Wójtem roku 2013 został pan Wojciech Dereszowski z gminy Kurzętnik w woj. warmińsko-mazurskim. Zwycięzca konkursu otrzymał statuetkę od organizatorów, piękną grafikę Pałacu Prezydenckiego oraz list gratulacyjny od Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego,
  a także cenny obraz pędzla Edwarda Dwurniaka od Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego.

  Społeczna Fundacja Edukacji Ekologicznej tytuł Eko-Wóta 2013 roku oraz statuetkę wykonaną z materiałów pozyskanych z recyklingu, przyznała pani Agnieszce Łebek
  z gminy Długołęka w woj.dolnośląskim.

  Pani wójt, realizując z wyjątkową rzetelnością program ekologicznej dbałości
  o środowisko naturalne zadbała nie tylko o obligatoryjne rozwiązania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale także zainicjowała wiele ciekawych akcji edukacyjnych. W gminie organizowano zbiórki przeterminowanych leków, odpadów zawierających substancje i pierwiastki niebezpieczne dla środowiska oraz elektrośmieci.
  Pani wójt Agnieszka Łebek wyjątkowo nowatorsko realizuje też program, szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Na terenie gminy Długołęka, we współpracy z TVP powstał film
  o tematyce ekologicznej pod tytułem 'Ekorodzinka', a lokalna Gazeta Gminna redaguje regularnie wkładkę dotycząca właściwej segregacji odpadów komunalnych.

  Ponadto Fundacja 3e przyznała dwa wyróżnienia dla wójtów gmin Dzierżoniów
  i Kurzętnik.
  Pan Marek Chmielewski, wójt gminy Dzierżoniów w woj.dolnośląskim poza wzorowym systemem segregacji odpadów i doskonałym programem zrównoważonego rozwoju dla swojej gminy, ze szczególną atencją zadbał o zbiórkę baterii i akumulatorów małogabarytowych w ramach organizowanego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej.
  Na uwagę zasługuje też inicjatywa gminy i jaj udział w Kampanii Europejskie Słoneczne Dni wyniki gmin, związanej z wykorzystaniem energii słonecznej.
  Drugie wyróżnienie otrzymał pan Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik
  w woj.warmińsko-mazurskim, który realizując program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykazał się dbałością o interesy finansowe gminy i jej mieszkańców, negocjując korzystne warunki związane z ich zbiórką i odbiorem. Ponadto na uwagę zasługują doskonałe wyniki gminyw zbiórce elektrośmieci na trenie szkół, a także
  w lokalnych sklepach.

  Statuetkę oraz dyplomy laureatom konkursu na Eko-Wójta 2013 roku wręczyła pani prezes Fundacji Grażyna Michoń.
  Szczególną atrakcją konkursu był występ, znanych z telewizyjnego serialu 'Ranczo”; Marty Lipińskij–Michałowej i Artura Barcisia–Czerepacha. Goście gali mogli podziwiać ich w dowcipnej scence rodzajowej i odebrać gratulacje również w tej niezwykle zabawnej konwencji.

  Wybór Wójta i Eko-Wójta Roku jest znaczącym wydarzeniem nie tyko dla polskiej wsi,
  ale także dla ogólnego rozwoju społeczności lokalnych i ekologicznego programu rozwoju kraju. Idea dbałości o środowisko staje się priorytetem dla wielu środowisk i jest dowodem troski o przyszłe pokolenia i zrównoważony rozwój gospodarki. Laureaci konkursu wartości te uczynili swoim priorytetem pokonując niemal 1500 kandydatów.

  Gratulując zwycięzcom zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu
  na Eko-Wójta.

 • EKOWÓJT ROKU 2013

  Już za kilka dni poznamy zwycięzcę konkursu na Wójta i Eko Wójta ubiegłego roku.
  12 kwietnia w nowym gmachu Telewizji Polskiej przy ul.Woronicza w Warszawie odbędzie się uroczysta gala konkursu. To już po raz 13-ty organizator konkursu Program 1 Telewizji Polskiej, a w szczególności Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP przyzna tytuł Wójta Roku, a Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej po raz 4-ty tytuł Eko Wójta Roku.

  5 marca Kapituła konkursu 'Wójt roku 2013' spośród wszystkich gospodarzy Gmin zgłoszonych do rywalizacji wyłoniła 10 laureatów. Tak zatem o tytuł Wójta i Eko Wójta roku 2013 walczyć będą;

  Pan Dariusz Bielecki – gmina Pomiechówek, woj. mazowieckie
  Pan Marek Chmielewski – gmina Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  Pan Wojciech Dereszewski – gmina Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
  Pani Jolanta Kwiatkowska – gmina Stegna woj. pomorskie
  Pani Iwona Agnieszka Łebek – gmina Długołęka, woj. dolnośląskie
  Pan Krzysztof Radziszewski – gmina Perlejewo, woj. podlaskie
  Pan Krzysztof Rasiak - gmina Przygodzice, woj. wielkopolskie
  Pan Dariusz Straus – gmina Siedlisko woj. lubuskie
  Pan Henryk Toryfter – gmina Baranowo, woj. mazowieckie
  Pani Barbara Zając – gmina Pokój, woj. opolskie

  Warto podkreślić, że rangę konkursu wzmacnia swoim honorowym patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski, a także minister rolnictwa i i rozwoju wsi Marek Sawicki.
  Patronami konkursu są ponadto; Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krajowa Rada Izb Gospodarczych, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
  Kapituła konkursu w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora oraz patronów konkursu oceniają kandydatów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i aplikacji zawierających opis ich działań na terenie swoich gmin, poświadczonych przez organizacje i instytucje działające na ich macierzystym terenie.

  Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E jako współorganizator konkursu już po raz czwarty wręczy statuetkę Eko-Wójta dla wyłonionego z 10 laureatów Gospodarza Samorządu Gminnego, legitymującego się najlepszymi wynikami w zakresie działań ekologicznych. Przy wyborze zwycięzcy brane będą pod uwagę osiągnięcia kandydata
  w stworzonym w gminie systemie gospodarowania odpadami, efekty w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Szczególnej uwadze podlegać będą inicjatywa i logistyka dotyczącą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także rodzaj i częstotliwość organizowanych na terenie gminy akcji edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Pretendent do tytułu Eko Wójta roku 2013 musi także legitymować się osiągnięciami w tworzeniu i wdrażaniu elementów zrównoważonego rozwoju swojej gminy uwzględniającego rozwiązania zgodne z zasadami ekologii i dbałości o jakość życia następnych pokoleń.


 • Echa naszego konkursu Ekowójt 2012 • EkoWójt 2012 wybrany!

  Społeczna Fundacja Edukacji Ekologicznej 3E już po raz trzeci miała zaczyt i przyjemność wręczyć statuetkę i dyplom EkoWójta Roku 2012.
  Rada Fundacji honoruje tym tytułem - oceniając działania na rzecz ekologii i edukacji ekologicznej.
  Szczególnie ważne dla nas jest tworzenie gminnego systemu selektywnej gospodarki odpadami, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatowrów. Wyrazem podziękowania dla najlepszego Wójta w dziedzinie ekologii jest statuetka "drzewko szczęścia" - wykonana z odzyskanych odpadów przez artystę plastyka Elizę Rokosz.
  W podsumowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Wójta roku 2012 Rada Fundacji tytuł EkoWójta Roku 2012 przyznała panu Przemysławowi Majchrzakowi wójtowi gminy Wągrowiec.
  Zważywszy na niezwykle wyrównaną rywalizację przyznaliśmy również dwa równorzędne wyróżnienia: pani Iwonie Agnieszce Łebek - wójtowi gminy Długołęka oraz panu Dariuszowi Bieleckiemu - wójtowi gminy Pomiechówek.

  Serdecznie gratulujemy! • Nagroda Specjalna "EkoWójt Roku".

  W związku z 12-tą edycją ogólnopolskiego konkursu Redakcji Audycji Rolnych TVP 1 na najlepszego polskiego wójta Roku 2012 Społeczna Fundacja Edukacji Ekologicznej "3E" już po raz trzeci dodatkowo pragnie ufundować nagrodę specjalną dla EkoWójta roku 2012.
  Nagrodą tą uhonorujemy wójta tej gminy, w której najskuteczniej funkcjonuje system gospodarki odpadami i najsprawniej dokonuje się zbiórki elektrośmieci.

  Czy wiecie Państwo, że do Polski co roku trafia ponad pół miliona ton nowego sprzętu AGD i RTV? To 15 kg na głowę statystycznego Polaka.
  Co robimy ze starymi urządzeniami?
  Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, co roku powinniśmy zebrać co najmniej 4 kilogramy elektrośmieci, licząc na głowę mieszkańca.
  Nie chcemy by stare, niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne trafiały na wysypiska śmieci, złomowiska czy wprost do lasu. Zawarte w nich substancje i pierwiastki chemiczne mogą przyczyniać się do zatrucia wód gruntowych, gleby, środowiska człowieka i oszpecają karjobraz.

  Apelujemy zatem do wszystkich wójtów gmin o włączenie się do akcji recyklingu tzw. ZSEiE, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. poprzez organizowanie zbiórek zużytego sprzętu oraz współpracę ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się utylizacją tych niebezpiecznych odpadów.

  Zostań EkoWójtem Roku 2012!
  Laureata wyłonimy spośród 10 finalistów "Wójta Roku 2012".

 • Echa naszego konkursu Ekowójt 2011

   

 • EkoWójt Roku 2011 wybrany... .

  18 marca 2012 roku podczas uroczystej gali w hotelu Gromada Dom Chłopa w Warszawie rozstrzygnięto jedenastą edycję konkursu „Wójta roku”. Wójtem Roku 2011 został Marcin Gaweł z Gminy Pałecznica w woj. małopolskim.

  Z roku na rok ogólnopolski konkurs na „Wójta Roku”, organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych TVP program 1, zdobywa coraz większą popularność. I chociaż do telewizji zgłaszani są wójtowie, to w rzeczywistości jest to promocja gminy i jej mieszkańców. Celem konkursu jest wyłonienie Wójta, który może poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.

  W związku z tym, iż regulamin organizacyjny „Wójta roku 2011” w swej zasadniczej części nie zawiera odniesień do ochrony środowiska, w tym szczególnie do zagadnień gospodarki odpadami, Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E, w porozumieniu z organizatorami czyli Redakcją Programów Rolnych Programu 1 TVP, z okazji 11-tej edycji konkursu, już po raz drugi włączyła tę tematykę do regulaminu Konkursu poprzez wprowadzenie kryterium oceny aktywności władz samorządowych na rzecz działań proekologicznych.

  Tytuł EKOWÓJTA ROKU 2011 wraz z dyplomem i statuetką Fundacja 3E przyznała wójtowi Pałecznicy - Panu Marcinowi Gawłowi. Wyróżnienia za działalność ekologiczną na terenie swoich gmin otrzymali wójtowie: Ryszard Giszczak z Raciąża w woj. mazowieckim i Jan Andrzej Dąbrowski ze Strzyżewic w woj. lubelskim.

  Fundacja 3E promuje zachowania proekologiczne. Wsparcie organizatorów Konkursu: Redakcji Audycji Rolnych TVP 1, Związku Gmin Wiejskich RP; Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz licznych patronów medialnych, takich jak: 1 Program PR, gazet i wydawnictw: Agro Przemysł, Farmer, Agro serwis, Nowa wieś europejska, Chłopska droga, Gospodarz daje szczególną okazję dotarcia z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami ZSEiE do grup społecznych - jak wykazują badania - najmniej wrażliwych w zakresie postaw pro-ekologicznych.

  W tym roku honorowy patronat nad konkursem „Wójt Roku 2011”objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. • Kolejna edycja konkursu EKOWÓJT ROKU !

  Już po raz jedenasty rozstrzygnięty zostanie ogólnopolski konkurs na „Wójta roku”. Tradycyjnie organizuje go Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej. Uroczysta gala finałowa będzie w tym roku mieć miejsce w Warszawie w Domu Chłopa w ostatni weekend karnawału. Laureaci dotychczasowych konkursów odbierali nagrody w imieniu samorządów gminnych za szczególne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne, a także przejawianą inicjatywę, nowatorskie rozwiązania organizacyjne i ekonomiczne, pozyskiwanie funduszy europejskich.

  Szeroka formuła regulaminowa wyborów „Wójta Roku” nie zawierała jednak bezpośrednich do działań w zakresie ochrony środowiska. Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E postanowiła to zmienić i w ubiegłym roku przeprowadziła także wybory EKOWÓJTA ROKU 2010. Kapituła nagrody przyznała ten tytuł Panu Wiesławowi Różyńskiemu – Wójtowi Gminy Biłgoraj za działalność samorządu na rzecz działań proekologicznych.

  EKOWÓJT ROKU 2011 wybrany zostanie przez Kapitułę nagrody, odbierze z rąk jej przedstawicieli dyplom i statuetkę. Fundacja uzyskała wsparcie swojej inicjatywy ze strony Związku Gmin Wiejskich RP, Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Komendy Głównej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz patronów medialnych: redakcji Audycji Rolnych Programu 1 TVP, gazet i wydawnictw – Agro Przemysł, Farmer, Agroserwis, Nowa Wieś Europejska, Chłopska Droga, Gospodarz. Konkurs objął swym patronatem honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba.

  Oczekujemy więc wyboru nowego EKOWÓJTA !


 • Echa naszego konkursu Ekowójt 2010 • Wójt Roku 2010 wybrany...

  5 marca 2011 roku podczas uroczystej gali w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie rozstrzygnięto dziesiątą edycję konkursu „Wójta roku”. Wójtem Roku 2010 został Czesław Zalewski z Gminy Sterdyń w woj. mazowieckim.

  Z roku na rok ogólnopolski konkurs na „Wójta Roku”, organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych TVP program, przy aktywnym poparciu mediów lokalnych zdobywa coraz większą popularność. I chociaż do telewizji zgłaszani są wójtowie, to w rzeczywistości jest to promocja gminy i jej mieszkańców. Celem konkursu jest wyłonienie Wójta, który może poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.

  W związku z tym, iż regulamin organizacyjny „Wójta roku 2010” w swej zasadniczej części nie zawiera odniesień do ochrony środowiska, w tym szczególnie do zagadnień gospodarki odpadami, Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E wraz z Lubelskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, w porozumieniu z organizatorami czyli Redakcją Programów Rolnych Programu 1 TVP, z okazji 10-tej edycji konkursu, włączyła tę tematykę do regulaminu Konkursu poprzez wprowadzenie kryterium oceny aktywności władz samorządowych na rzecz działań proekologicznych. Tytuł EKOWÓJTA ROKU 2010 wraz z dyplomem i statuetką Fundacja 3E przyznała wójtowi Biłgoraja - Panu Wiesławowi Różyńskiemu.

  Fundacja 3E promuje zachowania proekologiczne. Wsparcie organizatorów Konkursu: Redakcji Audycji Rolnych TVP 1, Związku Gmin Wiejskich RP; Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz licznych patronów medialnych, takich jak: 1 Program PR, gazet i wydawnictw: Agro Przemysł, Farmer, Agro serwis, Nowa wieś europejska, Chłopska droga, Gospodarz daje szczególną okazję dotarcia z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami ZSEiE do grup społecznych - jak wykazują badania - najmniej wrażliwych w zakresie postaw pro-ekologicznych. W tym roku honorowy patronat nad konkursem „Wójt Roku 2010”objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. • Zielony konkurs dla szkół lubelszczyzny "Nie wyrzucaj jak leci, zbieraj elektrośmieci!" 2013/14

  Trwa 3 edycja konkursu organizowanego przez Fundację Społecznej Edukacji Ekologicznej wraz Polską Korporacją Recyklingu dla szkół Lublina i całego woj. lubelskiego. Do konkursu przystąpiło 320 szkół z regionu.

  Proponowana przez Fundację i PKR akcja ma na celu promowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości i zagrożeń płynących z niefrasobliwego wyrzucania śmieci i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie postaw proekologicznych przynoszącym korzyść na lataczy nawet stulecia.

  Od 1 września 2010 zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ustalone zostały warunki oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianowi egzaminów w szkołach publicznych /Dziennik Ustaw nr 156 poz.1046/. Inicjatywa Fundacji wzmacnia cele edukacyjne państwa, zgodnie także z zaleceniami Unii Europejskiej, uświadamiając młodemu pokoleniu skali zagrożeń oraz promując korzyści płynące z segregowania odpadów i ich recyklingu. Organizowany przez Fundację i PKR konkurs ma także na celu pogłębienie umiejętności grupowego planowania, współpracy, rozwiązywania problemów i wyznaczania celów.

  Wszechobecna elektronika, przenikająca życie młodego człowieka rodzi konieczność interpretacji zagrożeń wynikających z jej używania.
  Wiedza o tym, ile zła może wyrządzić jedna niezutylizowana bateria, zatruwając 1 m³ziemi i 400 litrów wody może skutecznie wpłynąć na wyobraźnię i zmotywować do racjonalnego, proekologicznego działania.

  Biorące udział w organizowanym przez Fundację i PKR konkursie, szkoły prowadzą selektywną zbiórkę wszelkiego typu zużytych baterii i akumulatorów .Podczas ubiegłych edycji Zielonego Konkursu udało się nam zebrać ponad 6 ton baterii i akumulatorów czyli elektroodpadów i co za tym idzie odzyskać setki kilogramów cennych i rzadkich metali,tj. żelazo, miedź,cynk,niemetali np grafit jak też zapobiec niekontrolowanej ekspansji do ekosystemu pierwiastków bardzo szkodliwych dla środowiska tj..;rtęci,litu czy kadmu.
  Fundacja i PKR zaopatrzyła,biorące w konkursie , szkoły w specjalne eko-pudełka do zbiórki baterii i akumulatorów. Za każde napełnione pudełko szkoła otrzymuje ryzę papieru komputerowego, a laureaci i zwycięzca konkursu uhonorowani będą specjalnymi nagrodami ufundowanymi przez Fundację Społecznej Edukacji Ekologicznej oraz Polską Korporację Recyklingu sp.z o.o. w Lublinie.

  Zwycięzcą konkursu zostanie ta szkoła, która wykaże się największą liczbą zebranych kilogramów baterii w przeliczeniu na jednego ucznia, co stwarza równe szanse również małym szkołom gminnym. Konkurs zostanie zakończony pod koniec czerwca wraz z zakończeniem roku szkolnego,natomiast jego rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu i wtedy też laureaci otrzymają wyróżnienia i nagrody.

  WZÓR UMOWY O WSPÓŁPRACY DLA SZKÓŁ

 • Wyniki pierwszej edycji zielonego konkursu dla szkół lubelszczyzny

  W pierwszej edycji konkursu w roku szkolnym 2011/12 "Nie wyrzucaj jak leci, zbieraj elektrośmieci" najwięcej zużytych baterii zebrały szkoły:

  I. Zespół Szkół nr 1 w Niemcach - 9 pudełek, 54 dzieci = 3,33 kg na dziecko
  (180 dzieci mogło wrzucić baterie = 1 kg na dziecko)
  II. Zespół Szkół w Abramowie - 8 pudełek, 193 dzieci = 0,829 kg na dziecko
  III. Zespół Szkół nr 2 w Białej Podlaskiej - 24 pudełka, 999 dzieci = 0,480 kg na dziecko
  IV. Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej - 12 pudełek, 687 dzieci = 0,349 kg na dziecko
  V. Zespół Szkół w Zwierzyńcu - 9 pudełek, 620 dzieci - 0,29 kg na dziecko

 • Zielony konkurs "Nie wyrzucaj jak leci, zbieraj elektrośmieci!" 2011/12

  Zaproszenie do konkursu:
 • Jest nowy kalendarz ekologiczny na 2014 rok !
 • Kalendarz ekologiczny na 2013 rok

  Tradycyjnie już z końcem roku Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E przygotowała swój kalendarz. Propozycja na rok 2013 ma wyjątkowo nowatorską formę. Spośród nadesłanych projektów konkursowych jury wybrało jedną z trzech prac Alka Morawskiego. Młody artysta prezentuje w niej charakterystyczną dla swoich grafik nieco katastroficzną wizję świata, który jednak wysiłkiem ogółu można ocalić od ekozagłady. Satyryczna to konwencja z pogodnym jednak, optymistycznym przesłaniem. Do refleksji przy spoglądaniu na kolejne daty 2013 roku.

  Alek Morawski (ur.1988 w Oakland w Kaliforni), artysta polsko - amerykański, należy do najciekawszych grafików młodego pokolenia. W jego twórczości centralne miejsce zajmuje człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. Jego prace charakteryzuje oryginalna kreska, przenikliwość spojrzenia i specyficzne poczucie humoru. Bawi, ale skłania do myślenia. Oprócz typowych projektów i grafik Alek Morawski jest też autorem ilustracji książkowych, okładek do płyt, komiksów i plakatów.
  Wraz z nowym kalendarzem Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E przekazuje wszystkim życzenia samych dobrych dni i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2013.
 • Kalendarz ekologiczny na 2012 rok
 • EKO ŚWIATŁO za elektroodpady