Fundacja społecznej edukacji ekologicznej 3E

Trujący spadek
Zużyty sprzęt elektryczny wyrzucony do śmietnika to kukułcze jajo podrzucone przyszłym pokoleniom. Materiały, z których zbudowane są urządzenia, będą się rozkładać nawet setki lat..
więcej»

Edukacja - Elektro - Ekologia
Fundacja Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E powstała by wspierać wszelkie działania, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego.
więcej»

Zarząd

Witold Chemperek - Prezes Zarządu.


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; Doświadczony menadżer i działacz gospodarczy i społeczny.
W ostatnich 10 latach związany z ruchem ekologicznej gospodarki odpadami.
 „Zrównoważony rozwój i niskoemisyjna, bezodpadowa gospodarka zasobami to dla niego -podstawy skutecznej ochrony środowiska człowieka i przyrody.”
Działacz społeczny i ekspert w zakresie bezpiecznego przetwarzania odpadów.
Między innymi pełnił funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia przedsiębiorców GPP „EKOLOGIA”;   Popularyzator idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),
członek zespołu CSR sektora MŚP przy Ministerstwie Gospodarki; Ekspert „Polskiej Platformy surowcowej” w zakresie ochrony zasobów, w tym surowców nieenergetycznych;
 Członek zespołu Ministra Środowiska ds. zmiany ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
Działacz organizacji pozarządowych; współzałożyciel Ogólnopolskiego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu; Prezes „Elektryczne Śmieci – not for profit System” Sp. z o.o.; Przewodniczący Rady Nadzorczej „Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system”. 
 

Grażyna Michoń - Wiceprezes Zarządu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Dziennikarka telewizyjna przez kilkanaście lat związana z publiczną telewizją, autorka wielu cykli antenowych, audycji oraz reportaży interwencyjnych. Specjalistka public relations, członkini organizacji pozarządowych i aktywna organizatorka społecznych kampanii świadomościowych.


Rada naukowa:
Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym Fundacji. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.

Statut

Pobierz statut